VASKULÁRNA MEDICÍNA je recenzovaný postgraduálny interdisciplinárny medicínsky časopis určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť. Zameriava sa na aktuálne otázky klinickej patofyziológie, diagnostiky, prevencie a liečby cievnych chorôb.

Články publikované časopise prechádzajú dvojitou recenziou.

Aktuálně

Vaskulárna medicína - z aktuálního čísla


 • Venózny tromboembolizmus

 • Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia

 • Iliofemorálna hĺbková venózna trombóza – najvýznamnejšia príčina pľúcneho tromboembolizmu: liečebné odporúčania

 • Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, aktuálny manažment

 • Šport a venózny tromboembolizmus

 • Pohľad cievneho chirurga na farmakologickú liečbu periférneho artériového ochorenia dolných končatín

 • Klinický význam rezistence na protidestičkovou léčbu a možnosti jejího řešení

 • Retinálna venózna oklúzia

 • Mikrocirkulácia v sliznici čreva a jej vzťah k IBD

 • Jubilejný XX. slovenský angiologický kongres: ohliadnutie do histórie i vyhliadky do budúcnosti

 • Novinky v profylaxii venózneho tromboembolizmu

 • Zmeny hemostázy pri operácii kŕčových žíl laserovou metódou
 • Vaskulárna medicína

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.